Kde se kruhová zářivka používá nejčastěji

Osvětlení lidé potřebovali už od dob pravěku. Kdysi k tomu sloužil otevřený oheň, zapálené klacky a nakonec pochodně. Tak tomu bylo až do doby, kdy jsme zjistili, že i některé druhy plynů mohou hořet, a díky tomu, že lze ovládat jeho přívod, je možné i regulovat plamen. Přišly první plynové lampy. Ty s námi zůstaly velmi dlouhou dobu, vlastně až dodnes, ač zdaleka ne v té podobě, v jaké je znávali naši předci.klasický typ podlouhlé zářivky
 
Další přelom přišel s vynálezem žárovky. Najednou tu byl zdroj osvětlení, který byl nejen stabilní, ale také bezpečný. Koneckonců jakýkoliv oheň představuje riziko požáru. Toto nebezpečí s nástupem žárovek pominulo. Nastala nová éra.
 
Vývoj se ale nezastavil. Dalším krokem byly zářivky, tedy trubice naplněné plynem, který po dosažení určité teploty začal zářit. Problém byl, že chvíli trvalo, než požadované teploty dosáhl. To samozřejmě nevadilo v místech, kde se svítilo téměř neustále, avšak pro běžné domácí využití to bylo poměrně nevhodné. Není proto divu, že se tento typ příliš nerozšířil.
 
Avšak v posledních letech se tento problém podařilo překonat, stejně jako několik dalších. Výsledkem je kruhová zářivka. Její menší velikost zajišťuje, že netrvá dlouho, než dosáhne svého plného jasu, a navíc má závit dělaný tak, aby pasoval na běžný lustr. Zdálo by se tedy, že cesta je otevřená.
 
To však není tak docela pravda. Je tu ještě jedna věc, kterou se doposud nepodařilo překonat, a tou je cena. Proto stále není běžnou součástí našich domácností. Kde ji tedy najdeme?
 
Nejvíce se uplatní tam, kde se svítí prakticky neustále, avšak běžné zářivky se z nějakého důvodu nehodí, například proto, že se jedná o reprezentativní prostory, kam se tento typ osvětlení příliš nehodí. Příkladem mohou být kanceláře.tři kruhové zářivky
 
Je však jasné, že vývoj se nezastaví. Jistě nebude trvat dlouho, a budeme mít úplně nový typ osvětlení, možná lepší než ty předchozí. Na jakém principu bude fungovat? Nezbývá, než si počkat.